James Michael Flaherty BuildingOttawa, Ontario
James Michael Flaherty Building Interior Fit-UpOttawa, Ontario
395 Terminal Avenue