James Michael Flaherty BuildingOttawa, Ontario
James Michael Flaherty Building Interior Fit-UpOttawa, Ontario
Farm Boy Stores and Ottawa Distribution CentreOntario